آشنایی با سنگ آنجلیت و خواص آن

نوشته شده توسط admin 1397/12/05 12:54:55 0 نظرات آشنایی با سنگ ها,
آشنایی با سنگ آنجلیت 

 

 

 

انجلیت یکی از سنگ های تزیینی که به تازگی در دنیا جواهرات معرفی شده است و اولین بار در پرو در سال 1987 کشف شد و به رنگ سفید , خاکستری و یا بنفش در بازار موجود هست ولی رایجترین رنگ آن آبی مایل به خاکستری است که اکثرا در جواهرسازی به کار می رود .

 

آنجلیت دارای سختی 3.5 هست و دارای ساختار کریستالی لوزی میباشد .آنجلیت از مکزیکو , پرو , المان و نیو مکزیکو استخراج می شود .

 

سنگ آنجلیت تعادل بین بعد فیزیکی بدن و بعد معنوی انجام میدهد و هماهنگی و تقارن ایجاد میکند . 

 

سنگ آنجلیت برای کمک به سفر ماورایی و تقویت آگاهی حسی , شناخته شده است .

 

سنگ آنجلیت به شخص کمک می کند تا تمام راه حل های موجود را ببیند و بر چالشها فایق آید.

 

هر سنگی با رنگ های آبی و سبزآبی با بعد معنوی انسان در ارتباط هستند .

 

سنگ آنجلیت برای برقراری ارتباط تله پاتی مفید هست ؛ اگر دو نفر بخواهند در حالیکه از نظر فیزیکی از هم دورند، از این طریق با هم مرتبط شوند، همراه داشتن تکه های آنجلیت به آنان کمک می کند، اگر این سنگها به همین نیت همراه شوند، چنین ارتباطی می تواند حتی عمیق تر باشد.

 

آنجلیت، صلح و صفا، آسایش خاطر و آرامش درونی و تمرکز به ارمغان می آورد 

 

آنجلیت به دلیل داشتن رنگ آبی به کاهش خشم کمک میکند .

 

آنجلیت در واقع جز سنگ هایی هست که مهربانی , دلسوزی و شفقت را به جریان می اندازد . 

 

آنجلین سنگ ارتباط است و به درمان روابط با دیگران و ارتباط با خود فرد کمک میکند . 

 

سنگ آنجلیت برای درمان دردهای فیزیکی و روحی مفید است از جمله برای درمان درد زخم معده و آفتاب سوختگی سودمند است . 

 

رنگ آبی سنگ انجلیت با چاکرای پنجم در ارتباط است . این سنگ ارتعاشات بالایی دارد به طوریکه هر چاکرا با ارتعاش بخصوصی از آن به کار می افتد و برای تسهیل تمرینهای و برای تمرین های مانترا قابل استفاده است .