الکساندریت سنگ شادی و موفقیت !

نوشته شده توسط admin 1397/07/11 10:24:25 0 نظرات آشنایی با سنگ ها,
الکساندريت سنگي با ويژگي تغيير رنگ از خانواده کريسوبريل است و يکي از کمياب ترين انواع سنگهاي جواهر در دنياست. ويژگي منحصر بفرد الکساندريت، ظاهر شدن به رنگ سبز در روشنايي روز و رنگ قرمز در نور مصنوعي است.
در متون باستاني از الکساندريت نامي برده نشده است. اين سنگ تا سال 1830 ناشناخته بود تا اينکه در روز تولد سزار الکساندر دوم کشف شد و به افتخار وي نام اين سنگ الکساندريت گذاشته شد.


 

مشخصات علمي


درجه سختي الکساندريت 8.5 با ساختار کريستالي لوزي شکل است.
اين سنگ رنگين کماني از کريسوبريل شفاف بنفش و سبز ، آبي روشن يا زرد نارنجي است. اين سنگ بي نهايت کمياب است و بسته به منبع نور تغيير رنگ مي دهد که نوري تابان در شب در برابر نور مهتابي در روشنايي روز دارد.

 


ويژگيهاي خاص


گفته مي شود الکساندريت به تعادل عاطفي فرد کمک مي کند و در وي اعتماد بنفس ايجاد مي کند، عزت نفس را افزايش داده و در ايجاد تغيير کمک مي کند.


اين سنگ شادي و موفقيت به ارمغان آورده و احساس عشق و لذت جويي را تقويت مي کند. سنگ جواهر کميابي است که قدرت احيا کنندگي دارد. اين سنگ باعث تولد مجددِ خود درون و برون مي شود و در ايجاد انگيزه براي تغيير سريع دنياي فرد موثر است و در عين حال انبساط پذيري، خلاقيت و آگاهي بوجود مي آورد.
ويژگيهاي شفادهي


الکساندريت هم در حوزه سنگهاي جواهر و هم به شکل کريستال ساده يافت مي شود اما نه به سهولت. اين سنگ در موقعيتهاي مرگ/تولد مجدد زماني که فرد درگير ايجاد تغيير از شکل قديم به شکل جديد است، مي تواند به فرد کمک کند. شکل کريستالي آن ميتواند در متعادل کردن عواطف و قدرت دادن به شخص مفيد باشد.


اين سنگ در برانگيختن شادي و هيجانات خوشايند، خوش شانسي و موفقيت در مسايل مربوط به انديشه، شناخته شده و براي متعادل کردن عواطف مفيد است.


نقل است الکساندريت، براي کمک به درمان اختلالات لوزالمعده، گره هاي لنفاوي متورم و بيماريهاي طحال و نيز مشکلات متأثر از سرطان خون، مفيد است.

 

 


ويژگيهاي ماورایی


عنصر: آب
قدرت: شانس و عشق


 هنگام استفاده بلافاصله خوش شانسي و فرصتها را روانه فرد مي کند و اغلب در اوراد عشق و مراسم استفاده مي شود.


انرژي شکل کريستالي و بدون تراش آن بخصوص موجب تجلي هنر مي شود.


 

 

طالع شناسي


سنگ برج دی و مرداد و خرداد است. ديدن الکساندريت در خواب به معني کشمکش و پيشرفت است.

 


ارتباط با چاکرا


الکساندريت چاکراي دوم يا چاکراي خاجي را زمينه سازي کرده و از طريق آن جريان انرژي را تقويت مي کند. همچنين اين سنگ به دارنده اش کمک مي کند مرکز دروني اش را حين مديتيشن پيدا کند.

 

ارسال نظر