برچسب ها: زمرد

فید های RSS
خواص و فواید سنگ زمرد

خواص و فواید سنگ زمرد

admin 2018/10/02 11:23:59 0
خواص و فواید سنگ زمرد        ویژگیهای کلی رنگ سبز باشکوه زمرد به دلیل وجود کروم  و وانادیوم  است. زمرد بدون نقص بندرت پیدا می شود، بنابراین آن را روغن...
ادامه مطلب