برچسب ها: سنگ آنجلیت

فید های RSS
آشنایی با سنگ آنجلیت و خواص آن

آشنایی با سنگ آنجلیت و خواص آن

admin 2019/02/24 12:54:55 0
آشنایی با سنگ آنجلیت    انجلیت یکی از سنگ های تزیینی که به تازگی در دنیا جواهرات معرفی شده است و اولین بار در پرو در سال 1987 کشف شد و به رنگ سفید , خ...
ادامه مطلب