برچسب ها: سنگ امازونیت

فید های RSS
سنگ آمازونیت و خواص آن

سنگ آمازونیت و خواص آن

admin 2019/02/18 13:43:03 0
آشنایی با سنگ آمازونیت و خواص آن   آمازونیت سنگ نیمه ماتی هست که بیشتر توسط مصریان باستان استفاده میشده و آن ر ا سمبل شجاعت میخواندند .عده ای معتقد هس...
ادامه مطلب