برچسب ها: سنگ عقیق

فید های RSS
سنگ عقیق و خواص آن

سنگ عقیق و خواص آن

admin 2019/02/17 13:52:40 0
سنگ عقیق و خواص آن عقیق که یک کلسیدونی نیز هست در اشکال مختلفی وجود دارد.هیچ سنگی مانند عقیق بطور طبیعی رنگ آمیزی خلاقانه و نوار دار ندارد، بطوریکه کل...
ادامه مطلب