نگین جات

نمایش:
مرتب کردن براساس:

نگین طبیعی تورمالین

سنگ تورمالیت صورتی ابعاد : 7 * 9 میلیمتر وزن : 1/7 قیراط قیمت : 43 هزار تومان مناسب برا..

43,000 تومان قیمت بدون مالیات: 43,000 تومان

نگین طبیعی تورمالین - مد : 3533

سنگ تورمالیت سبز ابعاد : 7 * 8 میلیمتر وزن : 2/6 قیراط قیمت : 65 هزار تومان مناسب برای م..

65,000 تومان قیمت بدون مالیات: 65,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 6 میلیمتر وزن : 0/91 گرم قیمت : 55 هزار تومان &n..

55,000 تومان قیمت بدون مالیات: 55,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 23 * 10 میلیمتر وزن : 3/76 گرم قیمت : 119 هزار تومان &..

119,000 تومان قیمت بدون مالیات: 119,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 8 میلیمتر وزن : 2 گرم قیمت : 99 هزار تومان  ..

99,000 تومان قیمت بدون مالیات: 99,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 17 * 17 وزن : 2/25 گرم قیمت : 79 هزار تومان   ..

79,000 تومان قیمت بدون مالیات: 79,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 22 * 14 میلیمتر وزن : 2/16 گرم قیمت : 79 هزار تومان &n..

79,000 تومان قیمت بدون مالیات: 79,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 15 میلیمتر وزن : 0/57 گرم قیمت : 75 هزار تومان &n..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 15 * 10 وزن : 1/54 گرم قیمت : 79 هزار تومان   ..

79,000 تومان قیمت بدون مالیات: 79,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 12 وزن : 2/29 گرم قیمت : 119 هزار تومان   ..

119,000 تومان قیمت بدون مالیات: 119,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 8 میلیمتر وزن : 1 گرم قیمت : 75 هزار تومان  ..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : وزن : قیمت : 40 هزار تومان   خواص سنگ فیروزه ..

40,000 تومان قیمت بدون مالیات: 40,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 16 * 12 میلیمتر وزن : 2/29 گرم قیمت : 109 هزار تومان ..

109,000 تومان قیمت بدون مالیات: 109,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 7 * 13 میلیمتر وزن : 1/41 گرم قیمت : 109 هزار تومان &n..

109,000 تومان قیمت بدون مالیات: 109,000 تومان