نگین جات

نمایش:
مرتب کردن براساس:

نگین طبیعی تورمالین

سنگ تورمالیت صورتی ابعاد : 7 * 9 میلیمتر وزن : 1/7 قیراط قیمت : 43 هزار تومان مناسب برا..

43,000 تومان قیمت بدون مالیات: 43,000 تومان

نگین طبیعی تورمالین - مد : 3533

سنگ تورمالیت سبز ابعاد : 7 * 8 میلیمتر وزن : 2/6 قیراط قیمت : 65 هزار تومان مناسب برای م..

65,000 تومان قیمت بدون مالیات: 65,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 7 میلیمتر وزن : 1/31 گرم قیمت : 59 هزار تومان &nb..

59,000 تومان قیمت بدون مالیات: 59,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 5 میلیمتر وزن : 0/8 گرم قیمت : 75 هزار تومان &nbs..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 14 * 6 میلیمتر وزن : 1/10 گرم قیمت : 59 هزار تومان &nb..

59,000 تومان قیمت بدون مالیات: 59,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 6 میلیمتر وزن : 0/77 گرم قیمت : 89 هزار تومان &n..

89,000 تومان قیمت بدون مالیات: 89,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 11 * 7 میلیمتر وزن : 1/76 گرم قیمت : 65 هزار تومان &nb..

65,000 تومان قیمت بدون مالیات: 65,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 30 * 1/3 میلیمتر وزن : 4/35 گرم قیمت : 129 هزار تومان ..

129,000 تومان قیمت بدون مالیات: 129,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 15 * 10 میلیمتر وزن : 2/53 گرم قیمت : 126 هزار تومان &..

126,000 تومان قیمت بدون مالیات: 126,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 11 * 12 میلیمتر وزن : 1/30 گرم قیمت : 50 هزار تومان &n..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 8 میلیمتر وزن : 1/74 گرم قیمت : 75 هزار تومان &nb..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 18 میلیمتر وزن : 0/6 گرم قیمت : 119 هزار تومان &n..

119,000 تومان قیمت بدون مالیات: 119,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 7 میلیمتر وزن : 1/14 گرم قیمت : 55 هزار تومان &nb..

55,000 تومان قیمت بدون مالیات: 55,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 14 * 11 میلیمتر وزن : 1/03 گرم قیمت : 70 هزار تومان &n..

70,000 تومان قیمت بدون مالیات: 70,000 تومان