نگین فیروزه (نیشابوری)

نگین فیروزه (نیشابوری)


نمایش:
مرتب کردن براساس:

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : وزن : قیمت : 65 هزار تومان   خواص سنگ فیروزه ..

65,000 تومان قیمت بدون مالیات: 65,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 15 * 16 میلیمتر وزن : 5/30 گرم قیمت : 89 هزار تومان &n..

89,000 تومان قیمت بدون مالیات: 89,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : وزن : قیمت : 50 هزار تومان   خواص سنگ فیروزه ..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 22 * 16 میلیمتر وزن : 6/66 گرم قیمت : 129 هزار تومان &..

129,000 تومان قیمت بدون مالیات: 129,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 13 * 6 میلیمتر وزن : 1/16 گرم قیمت : 99 هزار تومان &nb..

99,000 تومان قیمت بدون مالیات: 99,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 6 میلیمتر وزن : 0/78 گرم قیمت : 60 هزار تومان &nb..

60,000 تومان قیمت بدون مالیات: 60,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 8 *12 میلیمتر وزن : 1/16 گرم قیمت : 128 هزار تومان &nb..

128,000 تومان قیمت بدون مالیات: 128,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 15 * 10 میلیمتر وزن : 1/6 گرم قیمت : 70 هزار تومان &nb..

70,000 تومان قیمت بدون مالیات: 70,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 6 میلیمتر وزن : 0/81 گرم قیمت : 80 هزار تومان &nb..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 6 میلیمتر وزن : 0/91 گرم قیمت : 55 هزار تومان &n..

55,000 تومان قیمت بدون مالیات: 55,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 23 * 10 میلیمتر وزن : 3/76 گرم قیمت : 119 هزار تومان &..

119,000 تومان قیمت بدون مالیات: 119,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 8 میلیمتر وزن : 2 گرم قیمت : 99 هزار تومان  ..

99,000 تومان قیمت بدون مالیات: 99,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 17 * 17 وزن : 2/25 گرم قیمت : 79 هزار تومان   ..

79,000 تومان قیمت بدون مالیات: 79,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 22 * 14 میلیمتر وزن : 2/16 گرم قیمت : 79 هزار تومان &n..

79,000 تومان قیمت بدون مالیات: 79,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 15 میلیمتر وزن : 0/57 گرم قیمت : 75 هزار تومان &n..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 15 * 10 وزن : 1/54 گرم قیمت : 79 هزار تومان   ..

79,000 تومان قیمت بدون مالیات: 79,000 تومان