نگین فیروزه (نیشابوری)

نگین فیروزه (نیشابوری)


نمایش:
مرتب کردن براساس:

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 30 * 1/3 میلیمتر وزن : 4/35 گرم قیمت : 129 هزار تومان ..

129,000 تومان قیمت بدون مالیات: 129,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 15 * 10 میلیمتر وزن : 2/53 گرم قیمت : 126 هزار تومان &..

126,000 تومان قیمت بدون مالیات: 126,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 11 * 12 میلیمتر وزن : 1/30 گرم قیمت : 50 هزار تومان &n..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 8 میلیمتر وزن : 1/74 گرم قیمت : 75 هزار تومان &nb..

75,000 تومان قیمت بدون مالیات: 75,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 18 میلیمتر وزن : 0/6 گرم قیمت : 119 هزار تومان &n..

119,000 تومان قیمت بدون مالیات: 119,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 7 میلیمتر وزن : 1/14 گرم قیمت : 55 هزار تومان &nb..

55,000 تومان قیمت بدون مالیات: 55,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 14 * 11 میلیمتر وزن : 1/03 گرم قیمت : 70 هزار تومان &n..

70,000 تومان قیمت بدون مالیات: 70,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 20 * 8 میلیمتر وزن : 1/16 گرم قیمت : 69 هزار تومان &nb..

69,000 تومان قیمت بدون مالیات: 69,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد :  10 * 10 میلیمتر وزن : 1/84 گرم قیمت : 55 هزار تومان..

55,000 تومان قیمت بدون مالیات: 55,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 22 * 10 میلیمتر وزن : 2/50 گرم قیمت : 62 هزار تومان &n..

62,000 تومان قیمت بدون مالیات: 62,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 16 میلیمتر وزن : 0/91 گرم قیمت : 50 هزار تومان &n..

50,000 تومان قیمت بدون مالیات: 50,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 15 * 11 میلیمتر وزن : 2/43 گرم قیمت : 99 هزار تومان &n..

99,000 تومان قیمت بدون مالیات: 99,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 28 * 11 میلیمتر وزن : 3/85 قیمت : 109 هزار تومان  ..

109,000 تومان قیمت بدون مالیات: 109,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 6 میلیمتر وزن : 0/85 قیمت : 85 هزار تومان   ..

85,000 تومان قیمت بدون مالیات: 85,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : وزن : قیمت : 65 هزار تومان   خواص سنگ فیروزه ..

65,000 تومان قیمت بدون مالیات: 65,000 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 15 * 16 میلیمتر وزن : 5/30 گرم قیمت : 89 هزار تومان &n..

89,000 تومان قیمت بدون مالیات: 89,000 تومان