نگین فیروزه (نیشابوری)

نگین فیروزه (نیشابوری)


نمایش:
مرتب کردن براساس:

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : وزن : قیمت : 65 هزار تومان   خواص سنگ فیروزه ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 15 * 16 میلیمتر وزن : 5/30 گرم قیمت : 89 هزار تومان &n..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : وزن : قیمت : 50 هزار تومان   خواص سنگ فیروزه ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 22 * 16 میلیمتر وزن : 6/66 گرم قیمت : 129 هزار تومان &..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 13 * 6 میلیمتر وزن : 1/16 گرم قیمت : 99 هزار تومان &nb..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 6 میلیمتر وزن : 0/78 گرم قیمت : 60 هزار تومان &nb..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 8 *12 میلیمتر وزن : 1/16 گرم قیمت : 128 هزار تومان &nb..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 15 * 10 میلیمتر وزن : 1/6 گرم قیمت : 70 هزار تومان &nb..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 6 میلیمتر وزن : 0/81 گرم قیمت : 80 هزار تومان &nb..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 6 میلیمتر وزن : 0/91 گرم قیمت : 55 هزار تومان &n..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 23 * 10 میلیمتر وزن : 3/76 گرم قیمت : 119 هزار تومان &..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 12 * 8 میلیمتر وزن : 2 گرم قیمت : 99 هزار تومان  ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 17 * 17 وزن : 2/25 گرم قیمت : 79 هزار تومان   ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 22 * 14 میلیمتر وزن : 2/16 گرم قیمت : 79 هزار تومان &n..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 10 * 15 میلیمتر وزن : 0/57 گرم قیمت : 75 هزار تومان &n..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

نگین طبیعی فیروزه نیشابور

نگین طبیعی فیروزه نیشابور ابعاد : 15 * 10 وزن : 1/54 گرم قیمت : 79 هزار تومان   ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان